0
0,00 rsd
Šta znači IP oznaka(ocena) kod rasvete

Šta znači IP oznaka(ocena) kod rasvete

IP - Ingress Protection

IP klasa ili IP kod klasifikuje stepen zaštite koju obezbeđuje kućište za električnu opremu sa nazivnim naponom koji ne prelazi 72,5 kV.

IP ocene su definisane međunarodnim standardom EN 60529 (britanski standard BS EN 60529:1992)

Ovaj standard definiše nivoe efikasnosti zaptivanja protiv „ulaska“, tj. upada stranih tela kao što su alati, prljavština i tečna voda.

 

Šta znače dve cifre u IP rejtingu?

Ocena se sastoji od slova IP iza kojih slede dve cifre, što je veći broj, to je bolja zaštita. Ponekad se broj zamenjuje sa Ks, što ukazuje da kućište nije ocenjeno za tu specifikaciju.

 

IP65 = prva cifra – čvrsta tela

Prva cifra označava nivo zaštite koji kućište pruža od ulaska čvrstih stranih predmeta, od alata ili prstiju koji bi mogli biti opasni ako dođu u kontakt sa električnim provodnicima ili pokretnim delovima, do prljavštine i prašine u vazduhu koji mogu da oštete kola.

 

IP65 = Druga cifra – Tečnosti

Druga cifra definiše zaštitu opreme unutar kućišta od različitih oblika vlage (kapanja, prskanja, potapanja itd.).

Prva cifra zaštita od prodora  Druga cifra zaštita od vlage
0 Bez zaštite 0 Bez zaštite
1 Zaštićeno od čvrstih predmeta preko 50 mm, npr. slučajni dodir rukama 1 Zaštićen od vertikalno padajućih kapi vode, npr. kondenzacija.
2 Zaštićeno od čvrstih predmeta preko 12 mm, npr. dodira prstima 2 Zaštićen od direktnog prskanja vode do 15 stepeni od vertikale.
3 Zaštićeno od čvrstih predmeta preko 2,5 mm, npr. alati i žice 3 Zaštićen od direktnog prskanja vode do 60 stepeni od vertikale.
4 Zaštićeno od čvrstih predmeta preko 1 mm, npr. žice i ekseri 4 Zaštićeno od prskanja vode iz svih pravaca, dozvoljen ograničen ulazak.
5 Zaštićen od prašine, ograničen ulazak, bez štetnih naslaga 5 Zaštićeno od mlaza vode pod niskim pritiskom iz svih pravaca, dozvoljen je ograničen ulazak.
6 Potpuno zaštićen od prašine 6 Zaštićen od jakog mlaza vode, npr. na palubi brodova, dozvoljen je ograničen ulaz.