0
0,00 rsd
PVC katalog sa cenama

PVC katalog sa cenama

Kod Kategorija Vrsta Širina (cm) Visina (cm) Broj krila Smer otvaranja Dodatno Cena sa PDV
D1001 DECCO- PROZOR 40 50 1K D   4,820.00
D1000 DECCO- PROZOR 40 60 1K L   4,820.00
D1002 DECCO- PROZOR 50 50 1K L   4,820.00
D1003 DECCO- PROZOR 50 50 1K D   4,820.00
D1004 DECCO- PROZOR 50 60 1K L   5,950.00
D1005 DECCO- PROZOR 50 60 1K D   5,950.00
D1006 DECCO- PROZOR 50 60 1K L MAT STAKLO 5,950.00
D1007 DECCO- PROZOR 50 60 1K D MAT STAKLO 5,950.00
D1008 DECCO- PROZOR 60 50 1K L   5,950.00
D1009 DECCO- PROZOR 60 50 1K D   5,950.00
D1010 DECCO- PROZOR 60 60 1K L   5,950.00
D1011 DECCO- PROZOR 60 60 1K D   5,950.00
D1012 DECCO- PROZOR 60 60 1K L MAT STAKLO 5,950.00
D1013 DECCO- PROZOR 60 60 1K D MAT STAKLO 5,950.00
D1014 DECCO- PROZOR 60 80 1K L   7,330.00
D1015 DECCO- PROZOR 60 80 1K D   7,330.00
D1016 DECCO- PROZOR 60 80 1K L MAT STAKLO 7,330.00
D1017 DECCO- PROZOR 60 80 1K D MAT STAKLO 7,330.00
D1020 DECCO- PROZOR 70 70 1K L   7,330.00
D1021 DECCO- PROZOR 70 70 1K D   7,330.00
D1018 DECCO- PROZOR 80 60 1K L   7,330.00
D1019 DECCO- PROZOR 80 60 1K D   7,330.00
D1037 DECCO- PROZOR 80 60 1K L MAT STAKLO 7,330.00
D1106 DECCO- PROZOR 80 60 1K D MAT STAKLO 7,330.00
D1022 DECCO- PROZOR 80 80 1K L   7,620.00
D1023 DECCO- PROZOR 80 80 1K D   7,620.00
D1024 DECCO- PROZOR 80 100 1K L   9,750.00
D1025 DECCO- PROZOR 80 100 1K D   9,750.00
D1026 DECCO- PROZOR 80 120 1K L   10,590.00
D1027 DECCO- PROZOR 80 120 1K D   10,590.00
D1028 DECCO- PROZOR 80 140 1K L   11,510.00
D1029 DECCO- PROZOR 80 140 1K D   11,510.00
D1093 DECCO- PROZOR 100 80 1K D   9,750.00
D1094 DECCO- PROZOR 100 80 1K L   9,750.00
D1030 DECCO- PROZOR 100 100 1K L   10,030.00
D1031 DECCO- PROZOR 100 100 1K D   10,030.00
D1032 DECCO- PROZOR 100 120 1K L   11,510.00
D1033 DECCO- PROZOR 100 120 1K D   11,510.00
D1034 DECCO- PROZOR 100 140 1K L   12,250.00
D1035 DECCO- PROZOR 100 140 1K D   12,250.00
D1036 DECCO- PROZOR 120 80 1K L   10,590.00
D1107 DECCO- PROZOR 120 80 1K D   10,590.00
D1038 DECCO- PROZOR 120 100 1K L   11,510.00
D1039 DECCO- PROZOR 120 100 1K D   11,510.00
D1042 DECCO- PROZOR 120 100 2K L   16,790.00
D1043 DECCO- PROZOR 120 100 2K D   16,790.00
D1040 DECCO- PROZOR 120 120 1K L   11,880.00
D1041 DECCO- PROZOR 120 120 1K D   11,880.00
D1044 DECCO- PROZOR 120 120 2K L   16,790.00
D1045 DECCO- PROZOR 120 120 2K D   16,790.00
D1129 DECCO- PROZOR 120 140 1K L   14,200.00
D1130 DECCO- PROZOR 120 140 1K D   14,200.00
D1046 DECCO- PROZOR 120 140 2K L   17,360.00
D1047 DECCO- PROZOR 120 140 2K D   17,360.00
D1048 DECCO- PROZOR 140 100 2K L   17,260.00
D1049 DECCO- PROZOR 140 100 2K D   17,260.00
D1050 DECCO- PROZOR 140 120 2K L   17,360.00
D1051 DECCO- PROZOR 140 120 2K D   17,360.00
D1052 DECCO- PROZOR 140 140 2K L   19,030.00
D1053 DECCO- PROZOR 140 140 2K D   19,030.00
D1108 DECCO- PROZOR 160 100 2K L   17,810.00
D1109 DECCO- PROZOR 160 100 2K D   17,810.00
D1054 DECCO- PROZOR 160 120 2K L   17,810.00
D1055 DECCO- PROZOR 160 120 2K D   17,810.00
D1056 DECCO- PROZOR 160 140 2K L   19,590.00
D1057 DECCO- PROZOR 160 140 2K D   19,590.00
D1058 DECCO- PROZOR 180 120 2K L   19,300.00
D1059 DECCO- PROZOR 180 120 2K D   19,300.00
D1060 DECCO- PROZOR 180 140 2K L   20,240.00
D1061 DECCO- PROZOR 180 140 2K D   20,240.00
                 
Kod Kategorija Vrsta Širina (cm) Visina (cm) Broj krila Smer otvaranja Dodatno Cena sa PDV
D1081 DECCO- VR.SOBNA 70 200   L PUN PANEL 16,710.00
D1082 DECCO- VR.SOBNA 70 200   D PUN PANEL 16,710.00
D1159 DECCO- VR.SOBNA 70 210   L PUN PANEL 16,710.00
D1158 DECCO- VR.SOBNA 70 210   D PUN PANEL 16,710.00
D1083 DECCO- VR.SOBNA 80 200   L PUN PANEL 17,820.00
D1084 DECCO- VR.SOBNA 80 200   D PUN PANEL 17,820.00
D1085 DECCO- VR.SOBNA 80 210   L PUN PANEL 17,820.00
D1086 DECCO- VR.SOBNA 80 210   D PUN PANEL 17,820.00
D1087 DECCO- VR.SOBNA 90 200   L PUN PANEL 17,910.00
D1088 DECCO- VR.SOBNA 90 200   D PUN PANEL 17,910.00
D1089 DECCO- VR.SOBNA 90 210   L PUN PANEL 17,910.00
D1090 DECCO- VR.SOBNA 90 210   D PUN PANEL 17,910.00
D1091 DECCO- VR.SOBNA 100 200   L PUN PANEL 18,840.00
D1092 DECCO- VR.SOBNA 100 200   D PUN PANEL 18,840.00
D1104 DECCO- VR.SOBNA 100 210   L PUN PANEL 18,840.00
D1105 DECCO- VR.SOBNA 100 210   D PUN PANEL 18,840.00
                 
Kod Kategorija Vrsta Širina (cm) Visina (cm) Broj krila Smer otvaranja Dodatno Cena sa PDV
D1069 DECCO-  BALK.VRATA 70 200   L   14,660.00
D1070 DECCO-  BALK.VRATA 70 200   D   14,660.00
D1071 DECCO-  BALK.VRATA 70 210   L   14,660.00
D1072 DECCO-  BALK.VRATA 70 210   D   14,660.00
D1073 DECCO-  BALK.VRATA 80 200   L   14,850.00
D1074 DECCO-  BALK.VRATA 80 200   D   14,850.00
D1075 DECCO-  BALK.VRATA 80 210   L   14,850.00
D1076 DECCO-  BALK.VRATA 80 210   D   14,850.00
D1077 DECCO-  BALK.VRATA 80 220   L   15,040.00
D1078 DECCO-  BALK.VRATA 80 220   D   15,040.00
D1079 DECCO-  BALK.VRATA 90 200   L   15,040.00
D1080 DECCO-  BALK.VRATA 90 200   D   15,040.00
D1150 DECCO-  BALK.VRATA 90 210   L   15,040.00
D1151 DECCO-  BALK.VRATA 90 210   D   15,040.00
D1152 DECCO-  BALK.VRATA 100 200   L   15,690.00
D1153 DECCO-  BALK.VRATA 100 200   D   15,560.00
D1155 DECCO-  BALK.VRATA 120 210 2K L   26,730.00
D1154 DECCO-  BALK.VRATA 120 210 2K D   26,730.00
D1127 DECCO-  BALK.VRATA 140 210 2K L   28,760.00
D1128 DECCO-  BALK.VRATA 140 210 2K D   28,760.00
D1120 DECCO-  BALK.VRATA 140 220 2K L   28,760.00
D1121 DECCO-  BALK.VRATA 140 220 2K D   28,760.00
D1172 DECCO-  BALK.VRATA 160 210 2K L   28,760.00
D1173 DECCO-  BALK.VRATA 160 210 2K D   28,760.00
D1175 DECCO-  BALK.VRATA 180 200 2K L   29,790.00
D1174 DECCO-  BALK.VRATA 180 200 2K D   29,790.00
D1176 DECCO-  BALK.VRATA 180 210 2K L   29,790.00
D1177 DECCO-  BALK.VRATA 180 210 2K D   29,790.00
D1157 DECCO-  BALK.VRATA 200 200 2K L   27,750.00
D1156 DECCO-  BALK.VRATA 200 200 2K D   27,750.00
                 
Kod Kategorija Vrsta Širina (cm) Visina (cm) Broj krila Smer otvaranja Dodatno Cena sa PDV
D1095 DECCO- KUP.VRATA 70 200   L   16,890.00
D1096 DECCO- KUP.VRATA 70 200   D   16,890.00
D1160 DECCO- KUP.VRATA 70 210   D SA STAKLOM 16,890.00
D1161 DECCO- KUP.VRATA 70 210   L SA STAKLOM 16,890.00
D1097 DECCO- KUP.VRATA 80 200   L   17,810.00
D1098 DECCO- KUP.VRATA 80 200   D   17,810.00
D1122 DECCO- KUP.VRATA 80 210   L SA STAKLOM 17,820.00
D1123 DECCO- KUP.VRATA 80 210   D SA STAKLOM 17,820.00
D1099 DECCO- KUP.VRATA 90 200   L   18,370.00
D1100 DECCO- KUP.VRATA 90 200   D   18,370.00
D1162 DECCO- KUP.VRATA 90 210   L SA STAKLOM 18,370.00
D1163 DECCO- KUP.VRATA 90 210   D SA STAKLOM 18,370.00
D1164 DECCO- KUP.VRATA 100 200   D SA STAKLOM 18,840.00
D1165 DECCO- KUP.VRATA 100 200   L SA STAKLOM 18,840.00
D1166 DECCO- KUP.VRATA 100 210   D SA STAKLOM 18,840.00
D1167 DECCO- KUP.VRATA 100 210   L SA STAKLOM 18,840.00
                 
Kod Kategorija Vrsta Širina (cm) Visina (cm) Broj krila Smer otvaranja Dodatno Cena sa PDV
D1110 DECCO- UL.VRATA 90 200   L   27,840.00
D1111 DECCO- UL.VRATA 90 200   D   27,840.00
D1113 DECCO- UL.VRATA 90 200   L 3D ŠARKE 29,700.00
D1114 DECCO- UL.VRATA 90 200   D 3D ŠARKE 29,700.00
D1131 DECCO- UL.VRATA 90 210   D   27,840.00
D1132 DECCO- UL.VRATA 90 210   L   27,840.00
D1140 DECCO- UL.VRATA 90 210   L 3D ŠARKE 29,700.00
D1141 DECCO- UL.VRATA 90 210   D 3D ŠARKE 29,700.00
D1112 DECCO- UL.VRATA 100 200   L   28,300.00
D1133 DECCO- UL.VRATA 100 200   D   28,300.00
D1142 DECCO- UL.VRATA 100 200   L 3D ŠARKE 30,620.00
D1143 DECCO- UL.VRATA 100 200   D 3D ŠARKE 30,620.00
D1148 DECCO- UL.VRATA 100 200   L KAROLAJ 20,420.00
D1149 DECCO- UL.VRATA 100 200   D KAROLAJ 20,420.00
D1144 DECCO- UL.VRATA 100 210   D 3D ŠARKE 30,620.00
D1145 DECCO- UL.VRATA 100 210   L 3D ŠARKE 30,620.00
D1118 DECCO- UL.VRATA 100 210   L KAROLAJ 20,880.00
D1119 DECCO- UL.VRATA 100 210   D KAROLAJ 20,880.00
D1065 DECCO- UL.VRATA 100 210   L 3D/BEZ PANELA 19,940.00
D1066 DECCO- UL.VRATA 100 210   D 3D/BEZ PANELA 19,940.00
D1168 DECCO- UL.VRATA 110 200   L   28,760.00
D1169 DECCO- UL.VRATA 110 200   D   28,760.00
D1146 DECCO- UL.VRATA 110 200   D 3D ŠARKE 30,620.00
D1147 DECCO- UL.VRATA 110 200   L 3D ŠARKE 30,620.00
D1067 DECCO- UL.VRATA 110 200   L 3D/BEZ PANELA 19,940.00
D1068 DECCO- UL.VRATA 110 200   D 3D/BEZ PANELA 19,940.00
D1135 DECCO- UL.VRATA 110 210   L   28,760.00
D1139 DECCO- UL.VRATA 110 210   D   28,760.00
D1101 DECCO- UL.VRATA 110 210   L 3D ŠARKE 30,620.00
D1102 DECCO- UL.VRATA 110 210   D 3D ŠARKE 30,620.00
D1063 DECCO- UL.VRATA 110 210   L 3D/BEZ PANELA 19,940.00
D1064 DECCO- UL.VRATA 110 210   D 3D/BEZ PANELA 19,940.00
D1136 DECCO- UL.VRATA 120 200   L   41,760.00
D1137 DECCO- UL.VRATA 120 200   D   41,760.00
D1134 DECCO- UL.VRATA 120 210   D   41,760.00
D1138 DECCO- UL.VRATA 120 210   L   41,760.00
D1124 DECCO- UL.VRATA 120 210   L 3D ŠARKE 44,550.00
D1125 DECCO- UL.VRATA 120 210   D 3D ŠARKE 44,550.00
D1115 DECCO- UL.VRATA 130 200   L 3D ŠARKE 46,390.00
D1116 DECCO- UL.VRATA 130 200   D 3D ŠARKE 46,390.00
D1117 DECCO- UL.VRATA 130 210   L 3D ŠARKE 46,390.00
D1126 DECCO- UL.VRATA 130 210   D 3D ŠARKE 46,390.00
D1170 DECCO- UL.VRATA 140 200   L 3D ŠARKE 48,250.00
D1171 DECCO- UL.VRATA 140 200   D 3D ŠARKE 48,250.00
D1062 DECCO- UL.VRATA 140 210   L 3D ŠARKE 48,250.00
D1103 DECCO- UL.VRATA 140 210   D 3D ŠARKE 48,250.00
                 
Kod Kategorija Vrsta Dodatno Cena sa PDV
PA12 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA 3 STAKLA 6,550.00
PA13 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA 24MM 6,550.00
PA14 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA 24MM 6,900.00
PA15 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA 2 STAKLA/24MM 9,100.00
PA01 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA PVC 3 STAKLA 9,200.00
PA05 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA PVC 7 STAKLA 9,200.00
PA16 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA PVC 3 STAKLA 9,200.00
PA02 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA PVC 3 STAKLA 9,400.00
PA17 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA 1 STAKLO+LAJSNA 9,400.00
PA06 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA DELUX 24MM 9,400.00
PA09 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA PVC DELUX 9,800.00
PA18 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA PVC DELUX 11,800.00
PA19 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA 24 MM INOX 11,800.00
PA22 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA 24MM INOX 13,680.00
PA20 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA INOX 14,670.00
PA21 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA 24MM INOX 14,670.00
PA23 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA 24MM INOX 17,450.00
PA25 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA 24MM INOX 17,450.00
PA24 PAN- ZA ULAZNA VRATA BEZ PANELA 24MM INOX 18,830.00
×