Najpopularniji
proizvod
B2B Portal
Registracija Uloguj se

-Savremeno shvatanje pojma karijere podrazumeva dinamičan odnos prema vođenju karijerne trajektorije uz kontinuiranu edukaciju i obrazovanje. Upravljanje karijerom podrazumeva aktivno zapošljavanje u okviru određene organizacije/preduzeća kako bi se određena poslovna aktivnost i poslovni zadaci obavili na najbolji mogući način. Na ovaj način dolazi do uvećanja jezdra kompetencija određene organizacije/preduzeća kao i njenog goodwill-a.

- Upravljanje karijerom u Nijansi bazira se na usmeravanju zaposlenih ka efikasnom i produktivnom obavljanju radnih zadataka kako bi se na najbolji mogući način iskoristili njihovi potencijali. Produktivna radna atmosfera i radno okruženje doprinose ostvarenju kompleksnih radnih zadataka uz obostrano zadovoljstvo i zaposlenih i stejkholdera organizacije/preduzeća. Nijansin model upravljanja karijerom bazira se na GROW modelu:

  • Postaviti cilj karijere (Goal)
  • Ustanoviti trenutno stanje (Reality)
  • Odrediti rešenja kojima će se ostvariti cilj (Options)
  • Pratiti ostvarenja (Will). 

- Ukoliko želite da budete deo Nijansinog tima, i da svojim znanjem i veštinama doprinesete daljem razvoju naše kompanije možete svoju biografiju sa pratećim podacima ostaviti na stranici Karijera Nijansa na mail: import@nijansa.rs